Skriving på fagenes premisser: Erfaringsdeling

Oppdraget fra forrige samling var å planlegge og gjennomføre et skriveoppdrag på fagets premisser.

Del erfaringer fra utprøvingen i grupper:

  • Hva fungerte godt og hvorfor gjorde det det?
  • Hva vil du gjøre annerledes neste gang?
  • Her er det fint om dere også deler elevtekster og diskuterer med utgangspunkt i konkrete eksempler.