Skriving på fagenes premisser: Prøv ut i praksis

 1. Velg ett fag, tema og et kompetansemål fra LK20
 2. Hvilken skriveoppgave vil egne seg å gi for at elevene skal nå dette målet?
 3. Bruk gjerne skrivetrekanten som støtte:
  • Hvorfor skal elevene skrive denne teksten og hvem skal lese den (formål)? 
  • Hva skal teksten formidle (innhold)?
  • Hvordan skal den formidles (form)?
  • Hvilken form for støtte vil elevene trenge?
 4. Prøv ut i egen klasse.

I forbindelse med utarbeidelse av opplegget: se også på kjerneelementene, skriving som grunnleggende ferdighet og underveisvurdering i det faget dere har valgt. I tillegg kan Skriveplanleggjaren være til hjelp i planlegging av en skriveprosess.

Ta med notater fra gjennomføringen og eksempler på elevtekster til erfaringsdelingsøkta.

I dette øktelementet får dere i oppgave å planlegge og prøve ut et undervisningsopplegg som har fokus på skriving på fagenes premisser. Planleggingen starter i denne økta og tas videre ut i egen planleggingstid før aksjonen gjennomføres i praksis.