Fem prinsipper for god skriveopplæring: Prøv ut i praksis

I dette øktelementet får dere en oppgave til utprøving i egen praksis. 

Til neste samling skal dere planlegge og prøve ut en «tenkeskrivingsaksjon» i ett eller flere av fagene dere underviser i. Planleggingen starter i denne økta og tas videre ut i egen planleggingstid, før aksjonen gjennomføres i praksis.

Image
spørsmål