Fem prinsipper for god skriveopplæring: Erfaringsdeling

Refleksjon over utprøving i egen praksis

Oppdraget fra forrige samling gikk ut på å planlegge og prøve ut en eller flere «tenkeskrivingsaksjoner» i ett eller flere fag.

  1. Del elevtekster og dine erfaringer fra denne utprøvingen med kollegaene dine.
  2. Hva fungerte godt og hvorfor gjorde det det?
  3. Hva vil du gjøre annerledes neste gang?