Å lede gode skriveprosesser: Refleksjon

For at skriving skal oppleves som meningsfullt for elevene, er det viktig at læreren har tenkt grundig gjennom de oppgavene som elevene skal utføre:

  • Hvorfor skal elevene skrive denne teksten (formål)?
  • Hva skal teksten formidle (innhold)?
  • Hvordan skal den formidles (form)?
  • Hvem skal lese teksten (mottakere)?

I denne fagfilmen snakker skriveforsker Jon Smidt om Skrivetrekanten som er en didaktisk modell som illustrerer sammenhengen mellom formål, innhold og form.

Image
skrivetrekanten

(Klikk på bildet for å åpne en større versjon i ny fane.)

Refleksjonsspørsmål etter filmen:

  • Hva har du/dere vektlagt i skriveopplæringa?
  • Drøft hvordan Skrivetrekanten kan brukes som støtte i planlegging av et skriveoppdrag eller en skriveprosess.