Fagfilm: Å være lese- og skrivelærer

I dette utdraget fra fagfilmen "Å være lese- og skrivelærer" forklarer førstelektor Toril Frafjord Hoem ved Lesesenteret hvordan faglærere må jobbe med lesing og skriving på fagenes premisser. 

(Filmen skal starte automatisk ved 09:38.)

Filmen inneholder mye informasjon, så det kan derfor være lurt å ta noen snakkestopp underveis.

  • Hva ble vektlagt i denne sekvensen?
  • Hva betyr dette i vår praksis?