Å lede gode skriveprosesser: Diskusjon

  1. Skriv ned tanker du gjorde deg mens du så filmen (individuelt i 2 min).
  2. Snakk i par (4 min).
  3. Velg en tanke dere diskuterte i par og del denne med kollegiet eller med et annet par.

Fordypning:

Sirkelen for undervisning og læring er en modell for hvordan en kan lede gode skriveprosesser. Denne modellen er spesielt godt egnet for minoritetsspråklige elever.