Skriving på fagenes premisser: Diskusjon

Gå sammen i faggrupper og diskuter disse spørsmålene: 

  1. Hvordan er skriving forskjellig i ulike fag?
  2. Hvilken betydning har disse ulikhetene for elevenes læring?
  3. Hvilke konsekvenser har dette for skriveopplæringen i de enkelte fagene?
  4. Hvilke erfaringer har dere med fagspesifikk skriveundervisning?
  5. Hvordan kan eksplisitt og fagspesifikk skriveopplæring bidra til læring?