Fem prinsipper for god skriveopplæring: Tenkeskriv

I dette øktelementet får dere prøve ut tenkeskriving! Finn fram noe å skrive på og med.

Tenkeskriving bør være tidsavgrenset, derfor får dere bare tre minutter til denne skriveoppgaven. Husk at når en tenkeskriver, skal en ikke stoppe opp for å lese over teksten. Da kobles gjerne sensureringsmekanismene inn, og man begynner å korrigere teksten i stedet for å tømme hodet for tanker.

Når alle er klar, så setter vi gang. Skriv ned tankene dine rundt dette spørsmålet: 

Hva bruker elevene skriving til i ditt/dine fag?  

Image
Tenkeskriving