Å lede gode skriveprosesser: Prøv ut i praksis

Ta utgangspunkt i Skrivetrekanten og innholdet i filmen Skriveprosesser og gode skriveoppgaver når dere nå skal arbeide med oppdraget til neste gang:

  1. Velg ett eller flere fag, tema og et kompetansemål fra LK20
  2. Hvilken skriveoppgave vil egne seg å gi for at elevene skal nå dette målet?
  3. Bruk skrivetrekanten som støtte i utforming av oppgaven: 
    • Hvorfor skal elevene skrive denne teksten og hvem skal lese den (formål)? 
    • Hva skal teksten formidle (innhold)?
    • Hvordan skal den formidles (form)?
  4. Prøv ut ett av skriveoppdragene i egen klasse.

I denne ressursen på Skrivesenteret.no kan du lese mer om tematiske avsnitt.