Læreplanarbeid (LK20)

Nå skal dere se på hvordan skriving som grunnleggende ferdighet er presentert i Kunnskapsløftet 2020. Gå sammen i par (gjerne basert på fag og trinn).

Oppdrag:

  • Hvordan er skriving som grunnleggende ferdighet beskrevet?
  • Hvilke tekster er sentrale?

Noter i tabellen (finn den under "nedlastninger").