To elever med headset foran PCer

Lese- og skriveteknologi

Hvorfor er det viktig å legge til rette undervisningen slik at elever som strever med lesing og skriving får mulighet til å lære på lik linje med andre elever, og hvordan kan teknologi gi disse elevene de samme muligheter for læring som alle andre?

I vanlige tekstbehandlingsprogram som word, google docs o.l. finnes det en del funksjoner som brukes som støtte til lesing og skriving. Dette er funksjoner alle elever har nytte av å bruke. Det finnes også funksjoner som er spesielt utviklet for å støtte de som strever med lesing og skriving. Teknologi som støtter lesing og skriving omtales i denne pakken som lese- og skriveteknologi. 

Du vil i denne pakken få en innføring i hvilke muligheter som finnes i de forskjellige funksjonene og hvordan teknologi kan gi elever med lese- og skrivevansker de samme muligheter for læring som alle andre. Målet med pakken er at du som lærer skal kunne støtte elever som strever med lesing og skriving i å bruke teknologi til å utvikle gode lese- og skrivestrategier, og at du ser de mulighetene som ligger i å ta i bruk denne teknologien i den vanlige undervisningen.

Image
En gutt snakker inn i en telefon han holder flatt foran seg. En annen gutt ser på en skjerm.

Sentrale spørsmål

  • Hva er lese- og skriveteknologi?

  • Hvilke muligheter gir de ulike funksjonene til lesing og skriving?

  • Hva innebærer det å bruke teknologi som et inkluderingsverktøy?

  • Hvorfor er det viktig å støtte elever som strever med lesing og skriving i å bruke teknologi til å utvikle gode lese- og skrivestrategier?

 

Pakken er laget av Helle Bundgaard Svendsen (Ph.d. og Lektor i dansk på læreruddannelsen, VIA University College), Laura Kongskov (Specialkonsulent, Rådgivnings- og støttecentret, Aarhus Universitet) og Linda Refvik (Universitetslektor, Lesesenteret Universitetet i Stavanger).

LST i et inkluderingsperspektiv

Målet med denne økta er å få en felles forståelse for at LST er et inkluderingsverktøy som gjør at elever med lese- og skrivevansker kan delta i undervisningen på lik linje med alle andre.

70 min