Oppgave til neste gang: Hva er lese- og skriveteknologi?

Til neste gang skal du vurdere din egen praksis og finne konkrete eksempler der du i undervisningen ser at det hadde vært nyttig for elevene dine å bruke LST-funksjoner (både de vanlige og de grunnleggende). 

Du kan velge om du vil fokusere på LST-funksjoner til alle elever eller ha fokus på elever som strever med lesing og skriving. Noter ned konkrete situasjoner som du kan dele med kollegaer i neste samling.