Praktiske oppgaver: LST-funksjoner til lesing

Bruk programutviklerens hjemmeside når du løser denne oppgaven. Se vedlagte linker nedenfor. Der finner du manualer, hjelpevideoer og lignende som støtte når du nå skal prøve ut opplesingsfunksjonen i det LST-programmet skolen har valgt å bruke. 

Her er en tekst hentet fra læreverket Kaleido 6. Teksten er digitalt tilgjengelig og kan derfor leses opp med opplesingsfunksjonen. 

«Et portrettintervju er en teksttype som er ganske vanlig i aviser, ukeblader og magasiner. Ofte handler portrettintervjuer om kjente personer som politikere, forfattere, skuespillere eller idrettsstjerner. 

Ordet portrettintervju er satt sammen av ordene portrett og intervju. Et portrett er et fotografi eller maleri av en person. Et intervju er en samtale mellom to personer der den ene skriver det den andre sier. Formålet med portrettintervjuet er å gi et bilde av personen og la personen fortelle om seg selv på en slik måte at leseren blir litt kjent med hvem han eller hun er. Vi kaller en person som blir intervjuet, for et intervjuobjekt. Spørsmålene i et portrettintervju handler om personens liv. Det kan handle om hva han eller hun gjør, eller om det har skjedd noe spesielt i livet til intervjuobjektet ditt». 

  

  1. Bruk opplesingsfunksjonen til å få lest opp teksten 

  1. Prøv å få lest opp teksten med forskjellige stemmer 

  1. Prøv å justere hastigheten på opplesingen 

  1. Finn en relevant tekst på en hjemmeside (for eksempel nysgjerrigper.no) og prøv ut  

  1. Prøv ut opplesingsfunksjonen på en hjemmeside som er relevant for din undervisning 

  1. Prøv ut opplesingsfunksjonen på mobil 

Lingit – https://lingit.no/

MV-Nordic – https://www.mv-nordic.com/no/

Brettboka – https://brettboka.no/

Statped – www.statped.no/

Dysleksi Norge – http://dysleksinorge.no/

NLB – http://www.nlb.no/

Storytel – https://www.storytel.no

Gruble (matematikk) – http://www.gruble.net/

Nysgjerrigper – https://nysgjerrigper.no/

Skrivesenteret – http://www.skrivesenteret.no/ressurser/skriverammer/