Refleksjonsoppgave: LST-funksjoner til lesing

Diskuter med en kollega.

  • Hvilke muligheter tenker dere vil åpne seg for elever med lese- og skrivevansker dersom de tar i bruk opplesingsfunksjonen?
     
  • Hva tenker dere må til for at de skal ta i bruk denne funksjonen i undervisningen?