Prøv ut i praksis: Bruk av lydbøker og digitale tekster i undervisningen

Prøv ut bruk av digitale tekster i undervisning for hele klassen i flere fag: 

Når du planlegger bruk av en tekst i undervisningen, legg da til rette for at elevene får tilgang til en digital utgave av teksten i stedet for papirutgaven. Gjør det mulig for elevene å bruke opplesingsfunksjonen. Dersom alle i klassen har tilgang til PC er det fint om alle elevene arbeider med teksten digitalt, og ikke bare de som strever med lesing og skriving.  

Prøv gjerne ut dette i flere fag, for eksempel samfunnsfag, engelsk og matematikk. 

Noter ned hvilke erfaringer du gjør deg. Legg merke til både hvilke fordeler det gir og hvilke utfordringer som oppstår.