Vegen videre: LST-strategier til lesing og skriving

I videre arbeid med å øke kvaliteten på bruk av lese- og skriveteknologi for elevenes læring, kan noen av ressursene nedenfor være til inspirasjon. Filmene med intervju av elever med dysleksi kan for eksempel være fine som utgangspunkt for en samtale i klassen (eller med enkeltelever) om det å ha lese- og skrivevansker og om verdien av å ta lese- og skriveteknologi i bruk. 

 

Ressurser:

Elevfilmer:

 

Filmer med intervju av fagpersoner: 

Intervju med Heidi Austlid (IKT-Norge)

Intervju med Visti Søvsø Hansen (afdelingsleder KCL)

 

Fagartikkel:

Se under nedlastinger.