Prøv ut i praksis: LST i et inkluderingsperspektiv

Dere har i denne økta både diskutert og reflektert rundt viktigheten av å bruke LST som et inkluderingsverktøy. Dere har i tillegg delt konkrete eksempler på hvordan dette kan gjøres.

Prøv ut en av idéene til neste samling.