Kafédialog

Dere skal nå bruke kafédialog som metode når dere drøfter disse spørsmålene:

  • Hvilke muligheter gir de ulike funksjonene til lesing og skriving?
     
  • På hvilken måte har arbeidet med LST-pakken endret den enkeltes praksis?
     
  • Hva er skolens samla kompetanse på LST nå?
     
  • Hvordan tenker dere å ivareta og videreutvikle arbeidet med bruk av LST for alle elever fremover (teknologi som et inkluderingsverktøy)?

(Metoden er nøye beskrevet i «Bruk av pakken»).

Oppsummer i plenum.