Oppgave: Hva er lese- og skriveteknologi?

Individuelt:

Bruk noen minutter alene der du noterer ned dine tanker om følgende:

  1. Hvilke LST-funksjoner lar du elever bruke i undervisningen din, både vanlige og de grunnleggende LST-funksjonene (se modell fra fagfilmen).
  2. Til hva og på hvilken måte bruker elevene disse funksjonene?

Gå sammen i grupper.

  1. Del erfaringene dine med å bruke LST i undervisning med to andre kollegaer.
  2. I hvilken grad er teknologi tilgjengelig på skolen, både programvarer og maskinvarer, og i hvilken grad får alle elever opplæring i å bruke LST?