Samtale: LST-funksjoner til skriving

Samtale i grupper

Tror dere at elevene, ved å ta i bruk disse funksjonene, blir mer motivert for skriving, opplever større grad av mestring og at både tekstproduksjonen og kvaliteten på det de skriver blir bedre på sikt?