Fagfilm: En samtale om lese- og skriveteknologi

Du vil nå få møte Laura Kongskov og Helle Bundgaard Svendsen, våre danske samarbeidspartnere og faglig ansvarlige i utviklingen av denne pakken.

Noter ned noe du finner interessant med tanke på implementering av LST på egen skole.