Prøv ut i praksis: LST-funksjoner til lesing

Målet med dette oppdraget er at elevene skal få erfaring med å bruke opplesingsfunksjonen. De kan godt jobbe sammen to og to.

 1. Velg en relevant hjemmeside
 2. Vis elevene hvordan de aktiverer opplesingsfunksjonen på datamaskinen
 3. Vis dem hvordan de bruker opplesingsfunksjonen på hjemmesiden
 4. Gi elevene i oppgave å markere et tekstavsnitt på hjemmesiden
 5. La elevene lese avsnittet med opplesingsfunksjonen (vis de forskjellige muligheter når det gjelder valg av stemme og hastighet på opplesingen)
 6. Evaluer øvelsen med elevene:
 • Var det noen av stemmene som fungerte bedre enn andre?
 • Var det vanskelig å velge passe hastighet?
 • Hva tenker dere er best for leseforståelsen: Markere og lese avsnitt for avsnitt, eller å lese hele teksten på en gang? Hva er best for leseforståelsen?
 • Når ville dere evt. ha valgt å lese hele teksten i sammenheng?
 • Diskuter med elevene hva som er fordeler og ulemper med å bruke opplesingsfunksjonen, hva som skal til for at de skal bruke den og hva som evt. vil forhindre dem i å bruke den.