Bilde av videospillkontroll

Dataspill i undervisningen

Spill er et viktig narrativt medium i vår samtid. Spill kan leses som tekster med både pedagogisk og kulturell verdi, som kan gi undervisningen variasjon og andre perspektiver på tekst og kultur. I denne ressursen presenteres en rekke ulike spill med forslag til hvordan de kan brukes på hensiktsmessige måter.
  • Hvordan kan spill brukes som verktøy for læring? 
  • Hvilke nye muligheter i undervisningen åpner spillmediet opp for? 

 

Pakken er laget av: Tobias Staaby og Aleksander Husøy fra Nordahl Grieg videregående skole og Arne Olav Nygard, Lesesenteret.