Bilde av videospillkontroll

Dataspill i undervisningen

Spill er et viktig narrativt medium i vår samtid. Spill kan leses som tekster med både pedagogisk og kulturell verdi, som kan gi undervisningen variasjon og andre perspektiver på tekst og kultur. I denne ressursen presenteres en rekke ulike spill med forslag til hvordan de kan brukes på hensiktsmessige måter.
  • Hvordan kan spill brukes som verktøy for læring? 
  • Hvilke nye muligheter i undervisningen åpner spillmediet opp for? 

 

Pakken er laget av: Tobias Staaby og Aleksander Husøy fra Nordahl Grieg videregående skole og Arne Olav Nygard, Lesesenteret. 

Hva er spill? Om spillenes mangfold

I denne økten blir deltakerne introdusert for mangfoldet spillmediet kan by på. Målet er å gi en videre forståelse for spillenes innhold og muligheter.

130 min

Spill som litteratur og som ekskursjon

I denne økten undersøker vi hvilke fellestrekk spill har med annen litteratur, hva som gjør dem unike, og hvordan man kan gjennomføre litterær analyse av spill.

77 min