Prøv ut i praksis: Lekser og foreldresamarbeid

På bakgrunn av gode diskusjoner dere har hatt i denne økta og det faglige innholdet som har blitt presentert: Vurder hvilke justeringer dere ønsker å gjøre i egen praksis knyttet til lekser.

  • Hvilke av de eksisterende leksene ønsker dere å endre?   
     
  • Bør noen av leksene tas bort og eventuelt erstattes med andre?
     
  • Hva ønsker dere å gjøre med tanke på foreldresamarbeid omkring leksene?