Ikon: Lærer skriver på tave, to elever ses bakfra

Lekser i begynneropplæringen

I norsk skole er det lang tradisjon for å gi lekser. Samtidig er det delte meninger både om man bør gi lekser på de nederste klassetrinnene og hva slags typer lekser som bør gis. Hva sier forskning om bruk av lekser, og hvordan kan skole samarbeide med hjemmet om lekser?

I denne kompetanseutviklingspakken undersøker vi problemstillinger som er knyttet til hva lekser skal og kan brukes til i den første lese- og skriveopplæringen, hvordan lekser kan tilpasses den enkelte elevs nivå og hvilken rolle foresatte skal ha i barnas leksearbeid. 

Sentrale spørsmål:

  • Hva sier forskning om bruk av lekser?
  • Hvordan er vår praksis knyttet til lekser i lesing og i skriving?
  • Hvilken rolle skal foreldre ha i arbeidet med barnas lekser?

 

Pakken er laget av: Maya Dybvig Joner, Lesesenteret.