Film: "Foreldresamarbeid knyttet til lekser"

I denne fagfilmen diskuteres foreldresamarbeid knyttet til lekser i begynneropplæringen. Hva sier forskningen, og hva er foreldrenes rolle?

Før dere ser filmen: Tenk over hva slags praksis dere har for å kommunisere forventninger til foreldrenes rolle i leksearbeidet.