Diskusjon: Foreldresamarbeid knyttet til lekser

Diskuter i små grupper, og del så i plenum:

  • Hvordan gjøre foreldre «i stand til» å følge opp barnas lese- og skrivelekser?
     
  • Hvilken rolle skal foreldre ha i arbeidet med barnas lekser?
     
  • Hva vil være naturlige kommunikasjonskanaler og møtearenaer for å gi gode forklaringer og modellere hensikter og metoder knyttet til lese- og skrivelekser?