Diskusjon: Hva skal og kan lekser brukes til?

Diskuter spørsmålene under i små grupper, med utgangspunkt i filmen.

 • Hva slags type lekser pleier dere å gi? 
  • Ferdighetstrening
  • Forberedelseslekser
  • Kjent stoff på nye måter
  • Fordypning
  • Ferdigstilling
    
 • I filmen nevnes følgende fordeler og ulemper med å gi lekser. Hvilke fordeler og ulemper dere har erfart med å gi lekser?
  • Fordeler:
   • Gode arbeidsvaner
   • Disiplin
   • Selvstendig problemløsning
   • Effektivt ved repetisjonstrening
  • Ulemper:
   • Kan føre til skoletrøtthet
   • Kan føre til utmattelse
     
 • Hvordan foregår deres dialog med foreldrene knyttet til spørsmål som leksemengde og vanskelighetsgrad?