Film: "Lese- og skrivelekser"

I denne filmen presenteres praksiser og forskning knyttet til ulike typer lese- og skrivelekser. 

Før dere ser filmen, i par: Beskriv kort egen praksis knyttet til å gi lese- og skrivelekser.

Mens dere ser filmen: Legg merke til hvilke fallgruver som er knyttet til de ulike typene lese- og skrivelekser som blir beskrevet i filmen.