Aktivering av forkunnskaper: Lekser i begynneropplæringen

Tenkeskriving: Noter ned dine umiddelbare tanker om lekser. Ta gjerne utgangspunkt i spørsmålene under. 

  • Hvilke lekser gir du i dag?
  • Hvilke lekser opplever du fungerer godt? 
  • Hva er du ikke så fornøyd med? Hva er grunnen til at dette ikke fungerer, tenker du?

I par: Del deres tanker om egen praksis knyttet til å gi lekser.