Diskusjon: Lese- og skrivelekser

Diskuter hvor dere ser rom for forbedringer knyttet til egen leksepraksis. 

Forslag til fremgangsmåte: think - pair - share. Tenk først over spørsmålene under individuelt, del så i par og oppsummer til slutt i plenum. 

Spørsmål som utgangspunkt for diskusjon:  

  • Hvordan gi tilpassede tekster av ulik vanskelighetsgrad?
  • Hvordan tilpasse bruk av repetert lesing? Bør eleven lese flere tekster få ganger eller få tekster flere ganger?
  • Hva slags leselekse bør elever med automatisert ordlesing få?
  • Hvordan gi ulike leseoppdrag til felles tekst?
  • Hvordan gi elevene positive erfaringer med skriftspråket i skriveleksene?