Gutt skriver

Å støtta elevane si skriving

Å støtta elevane si skriving handlar om korleis læraren kan fremja elevane si skriving. I denne pakka presenterer vi eit utval av arbeidsmåtar som har til hensikt å støtta opp om elevane si skriveutvikling i ulike fag.

Sentrale spørsmål

  • Korleis byggja stillas på mikro- og makronivå?
  • Korleis modellera tekstskriving?
  • Korleis kan tekstsamtalar fremja elevane si skriveutvikling?
  • På kva måte kan bruk av modelltekstar og skriverammer fremja elevane sin skrivekompetanse?

Pakka er utarbeida av Anne Håland, Lesesenteret.