Film: "Modellar for elevane si skriving"

I denne økta skal me gå djupare inn i kva det betyr å bruka modelltekstar i undervisninga. Økta viser konkrete eksempel frå naturfag og norsk. 

Fagfilm med førsteamanuensis Anne Håland frå Lesesenteret.

Samtale i grupper etter filmen:

  • Kva for modelltekstar tenkjer du at elevane vil ha nytte av å arbeide med i dine fag?