Diskusjon: Å byggja stillas rundt elevane si skriving

Del i gruppa:

  • Kva er ditt neste skriveprosjekt i klassen?
  • På kva måte kan du innlemma stillasbyggjande faktorar som dei som her er omtala i dette skriveprosjektet?