Film: "Samskriving"

Fagfilm med førsteamanuensis Anne Håland frå Lesesenteret.

Diskuter i gruppa etter filmen:

  • Når tenkjer du at det kan vera formålstenleg å organisera samskriving?
  • Kva er dine erfaringar med samskriving?
  • Kva tenkjer du skal til for å få til samskriving i din klasse?

Lytt og kommenter andre sine erfaringar.