Film: "Stillasbygging på makro- og mikronivå"

Denne økta viser at skriveopplæring inneber ulike typar av støtte og at denne må planleggjast av læraren. Omgrep som stillasbygging, både på makronivå og mikronivå, blir klargjort. I tillegg kjem  konkrete eksempel på ulike typar av støtte. 

Fagfilm med førsteamanuensis Anne Håland frå Lesesenteret.

Diskuter i grupper etter filmen:

  • Korleis byggjer du stillas på makronivå?
  • Kva kjenneteiknar stillasbygginga på mikronivå?