Film: "Bruk av eksempeltekstar"

I denne fagfilmen viser førsteamanuensis Anne Håland frå Lesesenteret korleis en kan utforske og dekonstuere modelltekstar med elevane. Elevane kan til dømes avdekke og lære seg IMRaD-strukturen i ein labrapport eller oppdage særtrekk for fantasy-sjangeren i fleire fantasy-fortellingar.

Etter filmen: 

  • Grip fatt i noko i fagfilmen som du tykte var interessant, nytt eller utfordrande. Del med dei andre. Tenk gjennom korleis kan du bruka modelltekstar i dine fag. Del med dei andre i gruppa og kommenter andre sine innspel.