Film: "Modellering av skriving"

Fagfilm med førsteamanuensis Anne Håland frå Lesesenteret.

Diskuter i gruppa etter filmen:

  • Kva fordelar ser du ved modellering av skriving?
  • Kva for skrivemodellering tenkjer du det er nødvendig å gjera i din klasse med dine elevar?