Film: "Bruk av startsetningar som støtte"

Denne fagfilmen med førsteamanuensis Anne Håland ved Lesesenteret viser korleis elevar kan bruke startsetningar frå ei skriveramme til å skriva ein argumenterande tekst om det å ha dyr i dyrehage.

Diskuter i grupper etter filmen:

  • Diskuter korleis de kan bruka startsetningar som strukturerande prinsipp i dine fag?
Andre del av fagfilmen "Skriverammer som stillas."