Introduksjon: Spill som ekskursjon

Spillmediet har potensial til å transportere spilleren til tid og steder langt utenfor elevenes virkelighet. Her vil vi se på hvordan disse opplevelsene kan brukes som verdifulle læringssituasjoner. 

 

Aktivering av forkunnskaper: 

Tenk over spørsmålene under individuelt først, før dere samtaler rundt dem i grupper. 

  • Har du minner fra ekskursjoner du syntes fungerte spesielt bra? 

  • Hvorfor fungerte de så bra? 

  • Hvorfor drar man på ekskursjon? Hva kan de bidra med i undervisningen? Hva må man gjøre av for- og etterarbeid for at ekskursjonen skal fungere?  

 

Fagfilm: Spill som digitale ekskursjoner 

I denne fagfilmen presenterer Tobias Staaby, lærer og spillpedagog ved Nordahl Grieg videgående skole, hvordan spill kan brukes for å belyse ulike faglige og etiske problemstillinger. Den pedagogiske verdien av spillingen ses i sammenheng med at spillopplevelsen må settes i en faglig kontekst både før og etter spilling. 

 

Samtal rundt følgende spørsmål etter å ha sett foredraget: 

  • Var det noen av spillene dere nettopp så, som var ekstra interessante?  

  • Hvordan kan spillopplevelser brukes til å aktualisere ulike former for kunnskap og ulike faglige emner?