Praktisk utprøving av Spent eller Evolution of Trust

Spill i par og samtal underveis med utgangspunkt i disse spørsmålene: 

  • Er spillet tilgjengelig/lett å bruke? Hvilke eventuelle utfordringer møter dere? 

  • Hvilke muligheter kan spillet gi i deres klasserom? 

  • Hva slags aktiviteter utenfor spillet kan man gjennomføre for å forsterke læring? 

 

Velg ett av disse spillene: 

  • Spent (et spill om å leve på fattigdomsgrensen)  

  • Evolution of Trust (et spill om psykologi, spillteori og forutsetninger for velfungerende samfunn)