Oppsummering og veien videre: Spill som litteratur og som ekskursjon

Oppsummer erfaringer og refleksjoner dere har gjort dere etter å ha arbeidet med ulike ressurser som omhandler bruk av spill i undervisningen. 

  • Har du gjort deg noen nye tanker om hva spill er og hvordan de kan brukes pedagogisk? Hva skal til for at du bruker spill i din undervisning? 

  • Hvordan kan man gå best frem for å gjøre spillopplevelser faglig relevante? 

  • Hvordan planlegger dere å bruke spill framover i egen undervisning/ på egen skole? 

 

Forslag til fordypning: 

På  http://www.spillpedagogene.no ligger det en stor samling med lærerveiledninger til spill som kan brukes i skolen. Disse er sortert etter fag, tema og nivå. Les en eller flere lærerveiledninger som virker å være relevante for ditt fag. 

Hvis mulig, test spillet selv - Hvis ikke kan du se en skjermvideo av spillet. Søk “Let’s Play på Youtube, og du vil kunne finne gjennomspillinger av det aller meste som finnes av dataspill. 

  • Kan spillet brukes i din undervisning? 

  • Hvilke endringer må du eventuelt gjøre i lærerveiledningen for at spillet kan brukes i ditt klasserom?