introduksjon: Hva er spill? Om spillenes mangfold

Medielandskapet er i stadig utvikling. Nye uttrykksformer modnes, og selv om mye forblir likt, konsumerer nye generasjoner litteratur på andre måter enn sine foreldre. 

Digitale spill har over de siste 30-årene gått fra å være et smalt nisjeprodukt til å bli verdifulle kulturelle uttrykk som flere og flere har et forhold til. 

Rammene for hva digitale spill kan være har også utviklet seg. Både spillere og ikke-spillere har et bilde av hva spill er, men mange vil likevel la seg overraske over mangfoldet og den litterære kvaliteten som finnes. 

Spill kan leses som tekster med både pedagogisk og kulturell verdi, som kan gi undervisningen variasjon og andre perspektiver på tekst og kultur, og kan gi elevene andre måter å gå i dialog med tekster for å lære ulike analytiske metoder og verktøy, men som også kan leses, drøftes og analyseres på lik linje med mer tradisjonelle skolesjangre som noveller, romaner og drama. 

 

Aktivering av forkunnskaper 

Tenk over spørsmålene under individuelt først, før dere samtaler rundt dem i grupper. 

  • Hva er ditt forhold til digitale spill? 

  • Har du erfaringer fra bruk av spill i egen undervisning? 

  • Hvilke tanker gjør du deg om spill og læring?