Utdrag fra spill

Vi skal nå se et utdrag fra spillet What Remains of Edith Finch. I spillet trer vi inn i skoene til Edith Finch, som er siste gjenlevende medlem av Finch-familien. Familien har en forbannelse over seg: samtlige familiemedlemmer så langt har dødd under mystiske og besynderlige omstendigheter, og Edith vet hun vil lide samme skjebne. I spillet utforsker man barndomshjemmet til Edith, hvor man får vite mer om hvordan de ulike familiemedlemmene omkom. I dette utdraget får vi se et eksempel på hvordan spillmekanikkene (altså: det å spille) kan forstås som et narrativt virkemiddel, og som en del av i den øvrige leseopplevelsen på en annen måte enn hva vi er vant til fra andre spill. 

 

Samtal i grupper etter utdraget: 

  • Skiller dette spillet seg fra andre spill du har spilt/ forestillinger du har om spill? 

  • Hva er det som skiller denne formen for historiefortelling fra andre formater og medier?