Bruk av pakken: Dataspill i undervisningen

Her er informasjon om “Dataspill i undervisningen” til deg/dere som skal lede arbeidet. Du vil finne forslag til ulike måter å gjennomføre arbeidet med det faglige innholdet i pakken.  

 

Fagpersoner og fagmiljø som har utviklet innholdet i denne pakken: 

Faglig ansvarlige for innholdet i denne pakken er Tobias Staaby og Aleksander Husøy fra Nordahl Grieg videregående skole, i samarbeid med førsteamanuensis Arne Olav Nygard, Lesesenteret, UiS 

 

Forarbeid: 

Du som skal lede arbeidet på skolen bør gå gjennom innholdet i pakken i forkant, og vurdere hvilke elementer dere ønsker å arbeide med og hvordan dere ønsker å organisere dette arbeidet.  

 

Målgruppe:  

“Dataspill i undervisningen” kan brukes både i samlet personale eller av en mindre gruppe lærere med et ønske om å gå grundigere inn i dataspillenes pedagogiske muligheter.  

 

Forslag til gjennomføring av pakken: 

Innholdet i denne pakken er publisert i to økter, men kan arbeides med på ulike måter, både kronologisk eller med utvalgte deler. Vi vil uansett anbefale at alle starter med introduksjonen i økt 1 og avslutter med siste element i økt 2 «Oppsummering og veien videre». 

Ønsker dere å gå gjennom alt innholdet sammen kan dette gjøres på to lange samlinger, eller deles over 3-4 møter. Andre måter å organisere arbeidet på kan være: 

  • Den som leder arbeidet, ser gjennom innholdet og plukker ut de delene som er mest aktuelle for egen skole. 

  • Noen element kan gjennomføres individuelt som forberedelse før en møtes for å drøfte det faglige innholdet. 

  • Grupper av lærere kan arbeide parallelt med ulike tema, og så dele og oppsummere for hverandre hva som har blitt erfart i arbeidet og i samtalene. 

 

Informasjon om gjennomføring av de ulike øktene, med veiledende tidsbruk for de ulike delene: 

Økt 1: Hva er spill? Om spillenes mangfold. 

Kronologisk gjennomgang av alt innhold her vil ta rundt to timer (120 min), pluss pauser, men det er mulig å gjøre et utvalg av innhold. 

Noen elementer kan også gjennomføres individuelt som forberedelse før samling, som å se utdraget fra spillet What Remains of Edith Finch eller praktisk utprøving av spillene Spent eller Evolution of Trust. 

 

Økt 2: Spill som litteratur og som ekskursjon 

Kronologisk gjennomgang av alt innhold her vil ta ca. 75 minutt, fordelt på 40 minutt til tema 1: Spill som litteratur, og 20 minutt til tema 2: Spill som ekskursjon, i tillegg til en avsluttende oppsummering på 15-20 minutt. 

Alternativer kan være å velge ut ett av temaene, eller at to grupper går gjennom hvert sitt tema. Diskusjonen til slutt om hvordan spill kan brukes i egen undervisning og på egen skole bør det uansett settes av tid til. 

  

Generelle tips knyttet til arbeid med Språkløyper: 

I Språkløyper ønsker vi å skape rom for refleksjon gjennom faglige diskusjoner rundt egen og andre sin praksis. Det handler om å øve opp et analytisk blikk, der en spør hverandre «hva gjør vi, og hvorfor gjør vi det?». Vi lærer ved å prøve ut, samtale, tenke, drøfte og reflektere i lag med kolleger. Det er derfor viktig at det blir satt av nok tid til å gjennomføre diskusjonene i tilknytning til faginnholdet, og at det legges opp til praktisk utprøving i undervisningen.