Introduksjon: Spill som litteratur

Lærere som er aktive i skolen i dag, er født mellom 1955 og 1995. Mange av dem har gode opplevelser med ulike varianter av digitale spill fra barne- og ungdomsår, men til liten grad har disse vært litterære eller kulturelle opplevelser. Mens det er rimelig å anta at alle lærere har vokst opp med leseopplevelser i form av romaner, noveller og lyrikk, er det færre som har vokst opp med samme opplevelser i form av spill. Å tenke på digitale spill som litteratur, er derfor for mange et litt fremmed perspektiv - men det behøver det ikke å være. I denne delen skal vi bli kjent med en sjanger som framover vil bli omtalt som spillnoveller. 

Spillnoveller er sammensatte tekster som består av lyd, bilder og tekst. Disse er forholdsvis korte opplevelser som har som fellestrekk at de er historiedrevne, og har liknende struktur som “vanlige” noveller. 

Skolen er en kulturformidlende institusjon. Som lærere har vi et ansvar for å eksponere våre elever for et bredt spekter av kulturelle uttrykksformer fra vår historie og vår samtid. Spillnoveller er en del av vår samtidskultur som skolen bør kjenne til og ta på alvor. 

 

Aktivering av forkunnskaper: 

Tenk over spørsmålene under individuelt først, før dere samtaler rundt dem i grupper. 

  • Hva er ditt beste minne fra litteratur du leste i barne- eller ungdomsårene? 

  • Hva gjorde dette verket så minneverdig? 

  • Hva er “god” litteratur? 

  • Har du hatt gode litteraturopplevelser i digitale spill? 

  • Hva er likheter og forskjeller mellom digitale spill og annen litteratur?