Intervju - del 2

Odin Nøsen forteller om hvordan nettleserspillet Spent har blitt brukt som undervisningsverktøy i Randaberg-skolene. 

Samtal rundt følgende spørsmål etter å ha sett intervjuet: 

  • Gjorde dere dere liknende refleksjoner rundt bruk av spill i undervisningen når dere testet Spent eller Evolution of Trust? 

  • Nøsen omtaler spill som læringsmotorer. Er dere enig i denne benevnelsen? Hva skal til for at elever skal få faglig utbytte av spill som Spent eller Evolution of Trust?