Introduksjon: Begreper om vurdering

Denne økta handler om læringsfremmende vurdering i barneskolen. Når vi snakker om vurdering i skolen, brukes det mange ulike begreper. I ordskyen under har vi samlet noen av de mest brukte begrepene, og i løpet av arbeidet med denne pakken vil dere møte mange av dem.

Diskuter i par (10 minutter):

  • Hva forstår dere med de ulike begrepene?
  • Er den noen av begrepene som betyr det samme?
Image
Ordsky