Samtale om oppdraget i grupper

I forrige økt var oppdraget å lese artikkelen «Læringsfremmende vurdering i en helhetlig skriveprosess». I tillegg skulle dere skrive ned alle situasjoner i løpet av en arbeidsdag som i en eller annen form, stort eller smått, handlet om underveisvurdering og ta med denne lista til dagens økt.

Presenter i grupper:

  • Hvilke eksempler på underveisvurdering registrerte dere i løpet av en arbeidsdag?
  • Diskuter artikkelen dere hadde i oppgave å lese. Er det noe i eksempelet fra artikkelen dere kan omsette til egen praksis?